Veel gestelde vragen over de Lions

Serviceclubs zijn toch elitair en niet meer van deze tijd?

Juist in een maatschappij waarin de overheid zich steeds meer terugtrekt en particulier initiatief aanmoedigt, worden de activiteiten van Lions belangrijker. Dat de leden van serviceclubs hierbij vanuit hun professionele achtergrond vaak bovengemiddeld actief zijn, is eerder coöperatief dan elitair.

Hoeveel tijd kost het om Lion te zijn?

Lionsclubs in Nederland organiseren op twee vaste avonden per maand een bijeenkomst. Doorgaans is er één avond met een gezamenlijke maaltijd, gecombineerd met een werkvergadering. De andere avond is vaak gericht op actuele onderwerpen. Daarnaast wordt van de leden de nodige inzet verwacht bij clubacties. Verder vragen bestuurs- en commissiewerk tijd. Ook wordt steeds meer aandacht gegeven aan immateriële dienstverlening door de individuele Lion of als Lions gezamenlijk.

Wordt van mijn partner ook inzet verwacht?

Nee, maar steun en inzet van partners is natuurlijk altijd welkom.

Wat betekent het clublidmaatschap financieel?

De leden van een Lionsclub betalen contributie, de hoogte daarvan verschilt per club, van honderd tot enkele honderden euro’s per jaar. Verder zijn er extra kosten voor de maaltijden op clubavonden en voor bijzondere bijeenkomsten.

Moeten leden ook zelf bijdragen bij de inzameling van gelden voor Lions projecten?

Nee, wel wordt praktische inzet verwacht bij het organiseren van fondswerving.

Kunnen mannen en vrouwen lid worden van dezelfde Lionsclub?

Ja, er zijn drie soorten Lionsclubs: gemengde, vrouwen- en mannenclubs.

Is het Lions lidmaatschap gebonden aan iemands woon- of werkplaats?

Lions speuren in hun eigen werkgebied naar maatschappelijke organisaties die hun hulp nodig hebben. Daarom zoekt een club nieuwe leden in haar eigen werkgebied.

Wat gebeurt er met het lidmaatschap als je verhuist?

In dat geval is het praktisch om ook van club te veranderen. In de nieuwe woonplaats kan de Lion zich aanmelden bij een lokale club.

Is de aanwezigheid van Lions op clubbijeenkomsten verplicht?

Het lidmaatschap van een Lionsclub is niet vrijblijvend. Aanwezigheid op clubbijeenkomsten is essentieel om de vriendschapbanden te onderhouden en deelname aan de activiteiten te bevorderen.

Moet je als Lion toespraken kunnen houden?

Het is maar wat je onder een toespraak verstaat. Iedereen zal in de club wel eens wat moeten zeggen.

Moet je werk hebben om lid te kunnen zijn en blijven?

Nee, de meeste Lions blijven ook na hun loopbaan gewoon lid.

Is er een grens aan het aantal Lions per club?

Dat beslist elke club voor zich. Het aantal leden per club schommelt tussen de 20 en 40.

Wat is het verschil tussen sociëteit X en een Lionsclub?

Bij sociëteit X draait het om relaties en onderling hulpbetoon. Bij Lionsclubs is kameraadschap de basis voor gezamenlijke en belangeloze inzet bij dienstverlening aan de samenleving.

Voor hoe lang geldt het lidmaatschap?

In principe voor het leven. Maar ieder lid kan op elk moment het lidmaatschap opzeggen.

Welke leeftijdsgrenzen gelden bij nieuwe Lions leden?

De wensen voor wat betreft de minimale én de maximale leeftijd van nieuwe leden verschillen per club. Dat hangt samen met een evenwichtige leeftijdsopbouw, mede met het oog op de toekomst van de club.

Bestaan Lionsclubs voornamelijk uit grijze leden?

Nee, Lionsclubs zoeken nieuwe leden vooral onder jongere kandidaten.

Zijn er eisen ten aanzien van levensbeschouwing en/of politieke voorkeur?

Nee.

Is het dragen van het Lionsspeldje verplicht?

Nee, maar veel leden zien het als een goede zaak om als Lion herkenbaar te zijn. Hiermee geven ze aan dat ze lid zijn van een organisatie die als motto heeft: 'We serve'.

Hoe is in het algemeen de gang van zaken bij het aannemen van nieuwe leden?

Een aspirant-lid wordt door leden van de club (sponsors) voorgesteld aan de ledencommissie. De ledencommissie van de club bekijkt of het kandidaat-lid in het clubprofiel past. Zo ja, dan wordt de naam met enige informatie aan andere clubleden voorgelegd. Volgende stappen zijn een gesprek met de kandidaat en kennismaking met de club.

Hoe communiceren de Lions met de samenleving?

Elke Lionsclub heeft daar eigen ideeën over. De nationale organisatie heeft de website www.lions.nl met nieuws over activiteiten, projecten en nieuwe ontwikkelingen. Verder ontvangen de Nederlandse Lions het blad 'The Lion', dat minstens zes maal per jaar verschijnt. Veel clubs publiceren berichten over hun acties in de lokale media en op internet. Elke club kan een eigen clubwebsite aanmaken op www.lions.nl en interessante activiteiten opgeven voor vermelding op de landelijke Lions website en in The Lion.

Wat zijn per saldo de voordelen van het Lions lidmaatschap?

Lions krijgen bijna vanzelf interessante contacten met zeer uiteenlopende mensen en zaken. Men ervaart hierdoor nog eens extra, dat er meer is in de wereld dan de eigen vertrouwde kring. Juist de mogelijkheid dat Lions hierbij hun kwaliteiten op alternatieve manieren kunnen inzetten geeft vaak een heel aparte voldoening. Lions maken op deze wijze dan ook dikwijls nieuwe vrienden.

Wat zijn Leoclubs?

De Leoclubs in Nederland zijn ook onderdeel van Lions Clubs International. Ze zijn verenigd in de Vereniging Leoclubs Nederland. Elke Leoclub moet worden gesponsord door één of meer Lionsclubs. Leoclubs zijn een groep studerende en werkende jonge mensen in de leeftijd van 20 tot 35 jaar die regelmatig bij elkaar komen om activiteiten te organiseren waarmee goede doelen worden gesteund. LEO staat voor: Leadership, Experience en Opportunity.