Doelstellingen

De 6 doelstellingen van Lions Clubs International zijn:

•het tot stand brengen en in stand houden van onderling begrip tussen de volkeren van de wereld;

•het bevorderen van beginselen van goed overheidsbestuur en goed burgerzin;

•een actieve belangstelling hebben voor het maatschappelijke, culturele, sociaal en moreel welzijn van de samenleving;

•de lionsclubs verenigen in vriendschap, kameraadschap en wederzijds begrip

•een ontmoetingsplaats bieden voor vrije gedachtenwisseling over alle zaken van openbaar belang; maar over partijpolitieke en dogmatische-religieuze opvattingen zal door clubleden echter niet worden gedebatteerd;

•het aanmoedigen van mensen die daarvoor openstaan om dienstbaar te zijn aan de samenleving zonder persoonlijke financiële voordelen; het aanmoedigen van doelmatigheid en het bevorderen van hoge waarden in beroep en bedrijf, zowel in openbare dienst als in persoonlijk handelen.

 

Onder het motto: "Wij Dienen"