Op 15 September j.l. heeft Lionsclub Purmerend Marktstaede een prachtig bedrag van EUR 4900 kunnen overhandigen aan Avondschool “De Sprankel”. 

 

 

 

Avondschool “De Sprankel” verzorgt al meer dan 30 jaar lessen voor mensen met een verstandelijke beperking. In 2013 leek de school door bezuinigingen zijn deuren te moeten sluiten, maar de leerkrachten Miriam Koopman en Chruf van Kempen hebben toen besloten om op geheel vrijwillige basis een doorstart te maken.

Lionsclub Purmerend Marktstaede zette zich in het verenigingsjaar 2014-2015 in voor Avondschool de Sprankel. Onder meer door het organiseren van de Purmerendse boekenmarkt tijdens de nazomerfeesten, het bakken van poffertjes in de kerstperiode, het verkopen van boeken en loten tijdens Koningsdag en door het organiseren van een fietstocht in het voorjaar werd er geld ingezameld. De volledige opbrengst van al die activiteiten kwam ten goede aan “De Sprankel” en kon op 15 September j.l. in de vorm van een cheque worden overhandigd. De bijdrage van Lionsclub Purmerend Marktstaede zal worden gebruikt om in de komende periode meer continuïteit te kunnen waarborgen door de aanschaf en vervanging van allerhande lesmateriaal.