Stichting Wij | Allemaal

(Ex)kankerpatiënten zijn vaak moe en lusteloos en voelen zich niet lekker in hun vel. De stichting Wij | allemaal wil hier iets aan doen. Wij | allemaal organiseert allerlei activiteiten die (ex)kankerpatiënten een goed gevoel en meer energie geven, zodat ze weer wat positiever in het leven komen te staan.

Het Inloophuis van de stichting Wij|allemaal is geopend onder de naam Wij-allemaal THUIS. Het Inloophuis heeft een traplift en is dus ook toegankelijk voor wie slecht ter been is.  Gasten zijn van harte welkom in het inloophuis THUIS voor een kopje koffie of thee, een luisterend oor. De stichting organiseert hier ook activiteiten die gericht zijn op uitwisseling van ervaringen en op ontspanning en conditie. Het uitwisselen van ervaringen en gevoelens met iemand in een vergelijkbare situatie kan helpen een moeilijke periode door te komen of te verwerken.

Lions Club Purmerend Marktstaede ondersteunt Wij-allemaal THUIS in 2010-2011, op 15 November 2011 werd een bedrag van vijfduizend euro overhandigd aan mevrouw Stella Agosti van de Stichting 'Wij | Allemaal'. Dit bedrag is de opbrengst van de verkoop van boeken op de Lions-stand met Koninginnedag én van de organisatie van de jaarlijkse Boekenmarkt tijdens de Nazomerfeesten.

Sportclub Only Friends

Bij Sportclub Only Friends kunnen kinderen en jongeren met een beperking onder begeleiding sporten in het nieuwe en moderne Ronald McDonald Centre in Amsterdam. Alle kinderen en jongeren met een lichamelijke of verstandelijke beperking of een chronische ziekte zijn van harte welkom om met familie en vrienden bij Only Friends te komen sporten. Voor deze kinderen en jongeren biedt Sportclub Only Friends een gevarieerd aanbod van verschillende sporten. Hierbij wordt altijd vanuit de behoeften en belevingswereld van deze groep jonge sporters gedacht.

Lions Club Purmerend Marktstaede ondersteunde Only Friends bij de aanschaf van zwembad rolstoelen.

Stichting Achter de Regenboog

Jaarlijks krijgen 7000 kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar te maken met een sterfgeval in hun gezin. Stichting Achter de Regenboog ondersteunt sinds 1993 kinderen en jongeren bij het verwerken van het overlijden van een dierbare, zodat deze gebeurtenissen geen belemmering vormen om een gezond volwassen bestaan op te bouwen.

Stichting Achter de Regenboog wordt niet gesubsidieerd en is volledig afhankelijk van inkomsten uit donaties, sponsoring en fondsenwerving. De Stichting werkt vanaf medio 2005 volgens de financiële parameters van het CBF en de daarbij behorende criteria en heeft sinds begin 2011 het Certificaat voor Kleine Goede Doelen. Verder wordt de stichting sinds 2008 door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemene Nut Beoogde Instelling (ANBI).

Martin Luther King School in Purmerend

Ieder kind is anders. Maar voor elk kind geldt dat het zich het best ontwikkelt en het best presteert in een uitnodigende, vertrouwde en veilige omgeving. Daarom is het team van de ML Kingschool in Purmerend elke dag bezig die stimulerende omgeving en sfeer te creëren, mede op basis van de in onze samenleving algemeen geldende waarden en normen. Pijlers van de school zijn respect, vertrouwen, begrip en liefde in de omgang met kinderen en jong volwassenen.

Lions Club Purmerend ondersteunde de ML Kingschool in Purmerend bij de aanschaf van buitenspeelgoed

Overzicht Eerdere Doelen

Voor een volledig overzicht van de Goede Doelen die door LC Purmerend Marktstaede zijn gesponsord kiest us de "Lees Meer" optie