Stichting Algemeen Opvangcentrum Purmerend

Stichting Algemeen Opvangcentrum Purmerend biedt tijdelijk opvang en begeleiding aan mannen en vrouwen met of zonder kinderen die niet meer thuis (kunnen) wonen, hun onderkomen dreigen te verliezen en/of niet in staat zijn zich op eigen kracht in de maatschappij te handhaven.

De hulpverlening is er op gericht deze mensen in staat te stellen (weer of meer) zelfstandig te functioneren.Het hele jaar biedt AOP op de Wagenweg 14 nachtopvang aan van 21:00u to 8:00u. Na een korte intake wordt beoordeeld of er gebruik gemaakt kan worden van de nachtopvang. Er is begeleiding aanwezig die de gasten voorziet van brood en soep.

Lionsclub Purmerend Markstaede zet zich in 2015-2016 in om de nachtopvang van voedsel te voorzien