Buitenspeelplaats Kinderpoli Waterlandziekenhuis

Eind 2006 is de polikliniek Kind & Jeugd van het Waterlandziekenhuis verhuisd naar een andere locatie binnen het ziekenhuis. Deze verhuizing heeft het team van de Afdeling Kindergeneeskunde benut om een prachtige kind-vriendelijke ambiance te realiseren. Zo is de wachtkamer kleurrijk ingedeeld en is er een kindveilige omgeving gecreëerd. Over elke leeftijdscategorie is nagedacht, voor de kleine kinderen is er een keukenhoek en de mogelijkheid om naar een film te kijken. Voor de oudere kinderen is een speelcomputer aanwezig.

Toen de mogelijk-heid zich aanbood om de nieuwe wacht-kamer te verlengen met de aangrenzende buitenruimte heeft het team dit met beide handen aangegrepen. Een jaar na de verhuizing is er een afgeschermde buitenruimte gecreëerd. De buitenruimte is betegeld en met de laatste financiële middelen zijn er nog rubberen veiligheids-tegels geplaatst. Dit vanuit de gedachte dat er speeltoestellen voor de kinderen geplaatst zouden worden.

Helaas zijn door een gebrek aan financiën de speeltoestellen er nooit gekomen. De beoogde speelplek ligt er nu verloren bij. Lionsclub Purmerend Marktstaede spande zich in om de buitenspeelplaats bij het Waterland-ziekenhuis alsnog te realiseren. Bij de polikliniek Kind & Jeugd heeft men zich enthousiast achter dit plan geschaard. Men weet als geen ander hoe belangrijk het voor ouder en kind is om vrij te kunnen bewegen. De buitenspeelplaats geeft de kinderen nu de mogelijkheid om zowel buiten als binnen te kunnen spelen in een veilige ambiance. Het wachten op de dokter wordt hierdoor minder vervelend en de kinderen vergeten de tijd. Het maatschappelijk belang is hierbij gediend. De poli kan service- en klantgericht zijn en ook aan de behoefte van het kind tegemoet komen.

Op 17 september 2013 overhandigde Lionsclub Purmerend Marktstaede een bedrag van EUR 5000 aan de Stichting Vrienden van het Waterland ziekenhuis ten bate van de Kinderpoli.