Stichting Villa

 

Een drietal moeders van een groep van acht jongeren raakte rond de start van het Millenniuim met elkaar in gesprek op de school van hun gehandicapte kinderen. Zij wisselden hun zorgen uit omtrent de toekomst van hun kinderen en al snel kwamen zij tot een gezamenlijke idee: het realiseren van een eigen woonvorm in plaats van plaatsing in een instelling, hoe goed ook van opzet.

Hiermee werd al één doel bereikt: de kinderen zullen in de toekomst met vrienden/bekenden samenleven i.p.v. samen te moeten leven met medebewoners op wiens keuze zij geen inspraak hebben. In november 2002 werd vervolgens Stichting Villa opgericht.

Stichting Villa is in het leven geroepen met een gezamenlijk toekomstdoel van deze kinderen voor ogen: leven in een huiselijke omgeving die geïntegreerd is in een woonwijk, met inspraak op de keuze van huisgenoten, onder professionele begeleiding en met een zinvolle dagbesteding buiten de woonvorm, waarbij de ouders/verzorgers een grote mate van inspraak zullen blijven nastreven. Om alle wensen te kunnen realisren is veeel geld nodig, geld dat niet altijd bij de AWBZ en/of de WMO kan worden gehaald.

Voor de verwezelijking van dit doel heeft lions club Purmerend Marktstaede dit jaar haar Goede Doelen acties gericht. Wij hopen dan ook op veel steun uit de bevolking van Purmerend en omstreken om ons op de boekenmarkt in september en op Koninginnedag onze kramen met tweedehands boeken goed te bezoeken. Als het goed gaat dan staan wij – zoals ieder jaar – voor het voormailge stadhuis op de Kaasmarkt. Wilt u ons helpen goede boeken te kunnen verkopen, dan kunt u ons uw boeken waar u nu vanaf wilt om plaats te maken voor nieuwe boeken schenken.

Lionsclub Purmerend Markstaede heeft in September 2012 een prachtig bedrag van € 3000,- kunnen overhandigen aan ouders en de bewoners van Stichting Villa. Stichting Villa is een kleinschalig woonproject in Purmerend voor jongeren met een lichamelijke beperking.